Xây dựng định giá rừng và khung giá cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  25/03/2022

Từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2021, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp đã hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái thực hiện dự án “Xây dựng định giá rừng và khung giá cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái”.

Điều tra, đo đếm trữ lượng rừng

Chúng tôi tính toán xác định giá rừng và khung giá rừng trong nhiệm vụ này giới hạn trong diện tích rừng nằm trong quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với rừng tự nhiên và rừng trồng theo một số nhóm loài cây trồng chính trên địa bản tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu: Xác định giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên; Xác định giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng trồng cho một số nhóm loài cây trồng rừng chính; Định giá quyền sử dụng rừng cho các loại rừng; Xây dựng khung giá rừng phân theo từng trạng thái; Xác định giá khởi điểm cho thuê rừng; Xác định giá trị góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước, thu hồi rừng, thanh lý rừng; Tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gây thiệt hại cho nhà nước.

Điều tra hiện trạng rừng

Để thực hiện những mục tiêu trong quy mô đã đề ra chúng tôi đã gấp rút thực hiện những nội dung: Thu thập, tổng hợp thông tin về giá bán gỗ tròn, gỗ dăm trên thị trường; hồ sơ quản lý rừng; hồ sơ thiết kế trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; hồ sơ khai thác lâm sản; chi phí vận xuất, vẩn chuyển; tỷ lệ lợi dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với rừng trồng trên địa bàn tỉnh; Thu thập giá bán gỗ tròn tại các bãi giao được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và xác định chi phí liên quan đến khai thác, vận chuyển gỗ từ rừng đến bãi giao và các chi phí khác đối với rừng tự nhiên; Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng phục vụ cho việc tính toán khung giá rừng; Thu thập, tổng hợp, xác định trữ lượng gỗ bình quân và tỷ lệ % theo từng nhóm gỗ phân theo từng trạng thái rừng tự nhiên và theo chức năng rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Thu thập, tổng hợp, xác định trữ lượng gỗ bình quân cho từng loài cây, cấp tuổi đối với rừng trồng chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Xác định chu kỳ kinh doanh của rừng trồng; Xác định doanh thu và chi phí bình quân từ khu rừng trong 03 năm liền kề trước thời điểm định giá; Xác định mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 01 năm tại ngân hàng thương mại trên địa bàn ở thời điểm xây dựng định giá rừng và khung giá rừng; Xác định giá rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng; Xây dựng khung giá rừng phân theo từng trạng thái rừng; Xác định giá khởi điểm cho thuê rừng; Xác định giá trị góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước, thu hồi rừng, thanh lý rừng; Tính giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng gây thiệt hại cho Nhà nước.

Chọn và lập ô tiêu chuẩn

Cuối cùng, chúng tôi đưa ra dự thảo Quyết định ban hành khung giá rừng cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chúng tôi đã trình báo cáo thuyết minh kết quả xây dựng Định giá rừng và khung giá cho từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh.

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất