Những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

  08/02/2022

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và môi trường lâm nghiêp, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Đại học Khoa học và công nghệ và Đại học Tự nhiên Việt Nam cùng hợp tác công bố những ghi nhận mới của khu hệ Lưỡng cư tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Toàn văn bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Biodiversity Data Journal với đường link: https://bdj.pensoft.net/article/75595/element/8/66276//

https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e75595

Cóc mắt na hang (Leptobrachella nahangensis)

Kể từ khi thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (2003) tại tỉnh Bắc Kạn, miền Bắc Việt Nam, chỉ có hai nghiên cứu về động vật học đã được thực hiện: Một nghiên cứu ghi nhận 14 loài lưỡng cư từ khu vực Bàn Thi-Xuân Lạc vào năm 2004 và một nghiên cứu gần đây đã báo cáo 32 loài lưỡng cư cho khu bảo tồn này vào năm 2019.

Ếch cậy óc-lốp (Rhacophorus orlovi)

Theo kết quả điều tra thực địa của chúng tôi vào năm 2020 và 2021, tổng số 23 loài lưỡng cư đã được ghi nhận cho Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. Tám loài trong số đó được ghi nhận lần đầu tiên từ tỉnh Bắc Kạn, bao gồm một loài thuộc họ Microhylidae, hai loài thuộc họ Megophryidae , một loài thuộc họ Dicroglossidae , hai loài thuộc họ Ranidae và hai loài thuộc họ Rhacophoridae . Bên cạnh mô tả hình thái, chúng tôi cung cấp ghi chú sinh thái của các loài lưỡng cư mới được ghi nhận ở tỉnh Bắc Kạn.

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất