Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Đường Âm - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

  07/04/2022

Từ quý III năm 2018 đến quý III năm 2019, Trung tâm tài nguyên và phát triển lâm nghiệp đã phối hợp cùng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hà Giang thực hiện dự án: “Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Đường Âm - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang”. Với mục tiêu hoàn thành việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Xác định được ranh giới rõ ràng trên bản đồ và ngoài thực địa cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư để công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồng thời nâng cao hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội của xã nói chung và phát triển kinh tế cá nhân, hộ gia đình nói riêng. Trên quy mô tổng diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Đường Âm, huyện Bắc Mê dự kiến là: 650,0 ha.

Triển khai công tác giao rừng ngoài thực địa

Chúng tôi đã thu thập các tài liệu liên quan, bao gồm các tài liệu về kinh tế - xã hội; các loại bản đồ có liên quan. Sau đó thiết kế kỹ thuật, bao gồm: Chuẩn hóa các lớp thông tin trên file bản đồ gốc từ các nguồn thu thập ban đầu; xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn triển khai công tác giao rừng; xây dựng và thiết kế hệ thống mẫu biểu. Đông thời thực hiện các công việc như: Chồng xếp các loại ranh giới lên bản đồ phục phụ ngoại nghiệp; Xác định vị trí, địa điểm khu rừng; Xác định loại rừng; Đo đạc diện tích, khoanh vẽ lô trạng thái cho khu rừng dự kiến giao; Tính toán diện tích và các chỉ tiêu lượng rừng; Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ giao rừng.

Điều tra, đo đếm trữ lượng rừng

 

Điều tra, đo đếm trữ lượng rừng

Kết quả dự án đã báo cáo kết quả giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; Hồ sơ giao rừng cho từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; Quyết định giao rừng của UBND huyện cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; Bản đồ giao rừng cấp xã, tỷ lệ 1/10.000.

Hội nghị triển khai giao rừng cấp thôn (bản)

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất