Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang

  07/04/2022

Từ quý III năm 2020 đến quý IV năm 2020, Trung tâm tài nguyên và môi trường lâm nghiệp kết hợp cùng với Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê thực hiện dự án: “Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang”. Trên quy mô là tổng diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê dự kiến là: 569,0 ha.

Triển khai công tác giao rừng ngoài thực địa

Với ba mục đích: Thứ nhất là trong năm 2020 giao rừng trên địa bàn xã Giáp Trung, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thuận lợi cho việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMT và các chính sách khác. Nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất, rừng của địa phương; tạo động lực khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; phát triển kinh tế từ nghề rừng, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Thứ hai là thông qua việc giao rừng sẽ đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích cho cá nhân, hộ gia đình trên diện tích rừng mình quản lý theo quy định của pháp luật. Thứ ba là xác định được ranh giới rõ ràng trên bản đồ và ngoài thực địa cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư để công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đạt được hiệu quả tốt nhất. Đồng thời nâng cao hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và phát triển kinh tế cá nhân, hộ gia đình nói riêng.

Hội nghị tham vấn giao rừng cấp thôn (bản)

Chúng tôi đã thực hiện những công việc:

 - Thu thập các tài liệu liên quan, bao gồm các tài liệu về kinh tế - xã hội; các loại bản đồ có liên quan.

- Thiết kế kỹ thuật, bao gồm: Chuẩn hóa các lớp thông tin trên file bản đồ gốc từ các nguồn thu thập ban đầu; xây dựng tài liệu tập huấn và hướng dẫn triển khai công tác giao rừng; xây dựng và thiết kế hệ thống mẫu biểu.

- Chồng xếp các loại ranh giới lên bản đồ phục phụ ngoại nghiệp.

- Xác định vị trí, địa điểm khu rừng.

- Xác định loại rừng.

- Đo đạc diện tích, khoanh vẽ lô trạng thái cho khu rừng dự kiến giao.

- Tính toán diện tích và các chỉ tiêu lượng rừng.

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ giao rừng.

Xây dựng hồ sơ giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

Kết quả của dự án là báo cáo kết quả giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư thôn; Hồ sơ giao rừng cho từng hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư; Quyết định giao rừng của UBND huyện cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư; Bản đồ giao rừng cấp xã, tỷ lệ 1/10.000.

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất