Cóc mắt trường sơn – loài mới cho khoa học

  08/06/2022

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Đại học Khoa học và công nghệ và Viện Gen của Viêt Nam cùng với các nhà khoa học thuộc các nước Nga, Đức đã hợp tác nghiên cứu, phát hiện và công bố loài mới cho khoa học “Cóc mắt trường sơn” (Xenophrys truongsonensis), dựa trên các phân tích về hình thái và di truyền phân tử. Kết quả nghiên cưu được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành Zootaxa (số ra tháng 6/2022), toàn văn bài báo có sẵn tại: https://mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5150.3.2

10.11646/ZOOTAXA.5150.3.2

Loài Cóc mắt trường sơn có thể phổ biến cục bộ ở một số khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia ở miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường sống của nó đã bị suy thoái do khai thác gỗ, xây dựng đường bộ và thủy điện. Ngoài ra, loài Cóc mắt trường sơn và các loài lưỡng cư có kích thước lớn khác cũng được người dân địa phương ở miền Trung Việt Nam bắt làm thực phẩm.

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất