Văn Bản Pháp Quy

  04/08/2015
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu xem download
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chỉ đạo 14/08/2015 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Điều tra rừng phục vụ kiểm kê rừng tại các tỉnh vùng Tây nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long
36/ĐTQHR 12/02/2014 Công văn số 36/ĐTQHR ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc hoàn thành kết quả điều tra rừng
106/BNN-TCLN 14/01/2014 Công văn số 106/BNN-TCLN ngày 14/01/2014 về việc triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016
15/ĐTQHR-KHKTCN 08/01/2014 Công văn số: 15/ĐTQHR-KHKTCN ngày 8/1/2014 về việc hướng dẫn kỹ thuật ĐTKKR
16/TB-TCLN-VP 06/01/2014 Thông báo số 16/TB-TCLN-VP ngày 06/01/2014 của Phó Tổng cục trưởng TC Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng ĐT, KK rừng giai đoạn 2013-2016
436 /ĐTQHR-KHHTQT 23/12/2013 Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng
2939/QĐ-BNN-TCCB 12/12/2013 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"
3988/BNN-TCLN 07/11/2013 Công văn Số: 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Công tác kiểm kê rừng ở địa phương
2587/QĐ-BNN-TCLN 31/10/2013 Quyết định số: 2587/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/10/2013 Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
3183/QĐ-BNN-TCLN 21/12/2012 Hướng dẫn Điều tra, Kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015
594/QĐ-TTg 15/04/2013 Quyết định Số: 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

Bình luận

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất