Ghi nhận vùng phân bố mới của loài Ếch cua

  10/09/2022

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp hợp tác cùng với các nhà khoa học Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đã vừa công bố những ghi nhận mới về loài Ếch cua (Loài ếch đặc biệt chỉ sống ở những khu rừng ngập mặn) trên tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Trường đại học lâm nghiệp. Toàn văn bài báo được đăng trực tuyến trên trang mạng của tạp chí: http://tapchilamnghiep.dichvuphanmem.vn/journal/14-2022/ghi-nhan-bo-sung-phan-bo-va-quan-he-di-truyen-cac-quan-the-cua-loai-fejervarya-moodiei-taylor-1920-anura-megophryidae-o-viet-nam.html

Loài Ếch cua Fejervarya moodiei (Ảnh: Hoàng Văn Chung)

Loài Ếch cua Fejervarya moodiei đã được Kurniawan và cộng sự (2010) ghi nhận phân bố ở phía Bắc eo Kra (bao gồm Việt Nam), nhưng các mẫu vật sử dụng trong nghiên cứu đó không bao gồm các mẫu vật thu từ Việt Nam. Dựa trên kết quả phân tích đặc điểm hình thái và di truyền trên hai đoạn gen ty thể (16S và Cytb) của các quần thể của hai loài Ếch cua F. moodiei và F. cacrivora, nghiên cứu này xác nhận loài Ếch cua phân bố ở Việt Nam là F. moodiei. Đồng thời, chúng tôi ghi nhận bổ sung phân bố của loài này tại các vùng rừng ngập mặn của thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thái Bình và Thừa Thiên Huế. Mặc dù các quần thể của loài F. moodiei có phân bố rộng từ Bangladesh về phía Nam đến Philippines nhưng sự khác biệt về mặt di truyền giữa các quần thể địa lý là không đáng kể (chỉ từ 0,2 đến 1,5% trên đoạn gen 16S). Dữ liệu mô tả hình thái của các mẫu vật loài F. moodiei ở Việt Nam và Trung Quốc cũng được cung cấp.

 

Bình luận

Tin tức mới

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều

Đối tác

Bài viết mới nhất