Hiển thị
  13/08/2015

Xây dựng đường phát thải cấp quốc gia

Bài báo đề cập đến phương pháp xây dựng đường phát thải cấp quốc gia theo hướng dẫn của IPCC làm cơ sở để dự báo lượng phát thải và hấp thụ khí CO2 từ rừng thông qua dữ liệu quá khứ giai đoạn 1990 - 2010, từ đó xác định được nỗ lực của Việt Nam trong công

  13/08/2015

Tính toán các bon xây dựng bản đồ các bon rừng ở Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, sớm ý thức được điều đó Việt Nam rất tích cực trong các hoạt động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Là một trong những quốc qua có diện tích che phủ rừng (

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều
Danh sách Tag