Hiển thị
  10/01/2017

Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016" tại Tỉnh Hậu Giang

Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016 tại Tỉnh Hậu Giang

  09/01/2017

Theo dõi Ô định vị sinh thái rừng quốc gia số hiệu 199, tại tỉnh Đăk Lăk

Dự án theo dõi Ô định vị sinh thái rừng quốc gia số hiệu 199, tại tỉnh Đăk Lăk

  09/01/2017

Theo dõi Ô định vị sinh thái rừng quốc gia, số hiệu 169 và 161 tại tỉnh tỉnh Kon Tum

Dự án theo dõi Ô định vị sinh thái rừng quốc gia, số hiệu 169 và 161 tại tỉnh tỉnh Kon Tum

  09/01/2017

Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016” tại Tỉnh An Giang

Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016” tại Tỉnh An Giang

  03/04/2016

Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) - thuộc chương trình giảm phác thải (ER-P) cho FCPF - Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh(PRAP) - thuộc chương trình giảm phác thải ( ER-P) cho FCPF - Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

  03/04/2016

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững chi tiết các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững chi tiết các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020

  30/10/2015

Giới thiệu phần mềm xuất CSDL hồ sơ quản lý rừng

Ngày 20/10/2015 vừa qua Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp đã xây dựng thành công phần mềm HSQLR giúp lập hồ sơ chủ rừng phục vụ công trình điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016

  12/08/2015

Đánh giá trữ lượng các bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam

“Đánh giá trữ lượng các bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam”

  06/08/2015

Quy hoạch bảo tồn và phát triển VQG Hoàng Liên đến năm 2020

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2013 - 2020

  06/08/2015

Dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vườn chim Đông Xuyên - xã Đông Tiên - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh

Dự án thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vườn chim Đông Xuyên - xã Đông Tiên - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh

  06/08/2015

Đề án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015

Triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR (dịch vụ môi trường rừng) theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ; xác định được mức chi trả DVMTR và hệ số K dùng để điều chỉnh mức chi trả DVMTR cho phù hợp với các đặc điểm về loại rừng

  06/08/2015

Dự án quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp

Xây dựng cơ sở khoa học cho việc lựa chọn xác định loài cây trồng chủ lực để trồng rừng trong sản xuất lâm nghiệp tại các địa phương, vùng sinh thái lâm nghiệp và trên toàn quốc; nhằm phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; từn

Fanpage facebook
Bài viết xem nhiều
Danh sách Tag